آزمایشگاه تشخیص طبی، پاتولوژی و ژنتیک پزشکی جم رشت در یکم دی ماه 1386 توسط جناب آقای دکتر هادی حاجی زاده فلاح تأسیس شد.

این آزمایشگاه در راستای ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی ، با دارا بودن جدیدترین سیستم های آزمایشگاهی و پرسنل متخصص و مجرب آماده ی خدمت به هم میهنان گرامی می باشد.
در این مرکز بیش از 70 نفر پرسنل مجرب مشغول به کار هستند که در راستای خط مشی آزمایشگاه ( دقت ، سرعت و رضایت مراجعین) کوشش می کنند.
آزمایشگاه دارای بخش های پاتولوژی ، سیتولوژی ، ملکولی ، بیوشیمی ، سرولوژی ، هماتولوژی ، هورمون شناسی ، الکتروفورز،تجزیه ادرار، انگل شناسی ، میکروب شناسی و تستهای غربالگری و ژنتیک پزشکی و فلوسایتومتری می باشد.
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی جم رشت برای رفاه حال مراجعه کنندگان خود، آزمایشاتی که انجام آنها در داخل استان امکان پذیر نمی باشد را برطبق قرارداد همکاری با بهترین و معتبر ترین آزمایشگاه های تهران پذیرش مینماید.
در این آزمایشگاه انواع آزمایشات غربالگری دوران بارداری و ژنتیک پذیرش می شود.
امید آنست که با تلاش روز افزون کارکنان آزمایشگاه رضایت خاطر مراجعه کنندگان عزیز جلب شود.

 

دکتر هادی حاجی زاده فلاح

بورد تخصصی آسیب شناسی بالینی و تشریحی

دوره تکمیلی پاتولوژی گوارش از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ساعت فعالیت یکسره از 6:30 صبح لغایت 9 شب

رشت گلسار بلوار نماز  قبل از اتمام پل  , آزمایشگاه تشخیص طبی، پاتولوژی و ژنتیک پزشکی جم

تلفن تماس

[013] 32133290-95

Fax :

[013]32132843