Blog

مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج

به اطلاع می رسانیم
روز و ساعت مشاوره ژنتیک به روز های دوشنبه و چهارشنبه عصر ساعت 15 الی 17 تغییر کرده است

به اطلاع می رسانیم روز و ساعت مشاوره ژنتیک به روز های دوشنبه و چهارشنبه عصر ساعت 15 الی 17 تغییر کرده است

به اطلاع می رسانیم
روز و ساعت مشاوره ژنتیک به روز های دوشنبه و چهارشنبه عصر ساعت 15 الی 17 تغییر کرده است

روزهای دوشنبه و چهارشنبه عصر ساعت 15 الی 17  هر هفته مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج، قبل از بارداری و حین بارداری با تعیین وقت قبلی توسط پزشک در این آزمایشگاه انجام می پذیرد.

اردیبهشت 6, 1402 دسته‌بندی نشده