Blog

تست HLA-typing یا ارزیابی توالی آنتی ژن های لکوسیت انسانی

تست  HLA-typing یا ارزیابی توالی آنتی ژن های لکوسیت انسانی

Human leukocyte antigen (HLA) typing

Human leukocyte antigen (HLA) typing

Human leukocyte antigen (HLA) typing

HLA-typing یکی از تست های بسیار اختصاصی و حساس محسوب می شود که تنها در آزمایشگاه های تخصصی قابل انجام است. در این تست توالی های ژنی اختصاصی که با سیستم ایمنی افراد در ارتباط هستند، مورد ارزیابی قرار می گیرند. افراد با توجه به توالی های HLA که در ژنوم بیان می کنند می توانند مستعد بروز بیماری های خاص بوده یا در برابر برخی از عوامل عفونی مقاومت نشان دهند. به علاوه این تست در افرادی که کاندید پیوند مغز استخوان یا بافت هایی مثل کلیه، کبد، ریه، قلب و غیره هستند مورد استفاده قرار می گیرد. انجام این تست قبل از پیوند و تعیین توالی آن در فرد گیرنده و دهنده می تواند منجر به افزایش بقای بافت پیوندی و جلوگیری از بروز بیماری پیوند علیه میزبان (GVHD) در فرد گیرنده ی پیوند مغز استخوان گردد. همچنین بیان توالی های HLA خاص می تواند در شناسایی بیماری های اُتوایمیون اختصاصی کمک کننده باشد.
با توجه به ضرورت انجام تست در بیماران کاندید پیوند و به منظور رفاه حال بیماران و جلوگیری از بروز خطاهای ناشی از انتقال نمونه برای انجام تست به آزمایشگاه های خارج از استان، آزمایشگاه پاتوبیولوژی جم اقدام به راه اندازی تست HLA-Typing نموده است و می تواند در سریع ترین زمان و بالاترین دقت, نتایج را در اختیار بیماران قرار دهد.

 

? http://www.jamgene.ir/
? http://www.jampath.com/
http://instagram.com/jampathlab/

آذر 22, 1401 HLA-typing , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,