نمونه گیری در منزل

نمونه گیری در منزل

آزمایشگاه تشخیص طبی، پاتولوژی و ژنتیک پزشکی جم با برخورداری از پرسنل مجرب ، قادر به انجام خدمات نمونه گیری در منزل می باشد.

لازم به ذکر است:

  1. هزینه انجام آزمایشات مطابق نسخه درخواستی و براساس تعرفه محاسبه خواهد شد.
  2. در صورت داشتن بیمه پایه و تکمیلی هزینه آزمایش با بیمه محاسبه خواهد شد.
  3. ارسال جواب از طریق ، واتساپ، پیک و مشاهده بر روی سایت آزمایشگاه امکان پذیر است

برای  انجام نمونه گیری در منزل با همکاران ما در بخش پذیرش میتوانید هماهنگ کنید

 

شماره تماس :

013-32133290 الی 95