شرایط ارسال نمونه

 

همکاران محترم لطفا حتما قبل از ارسال نمونه با بخش پذیرش آزمایشگاه هماهنگی لازم انجام گیرد

با تشکر از شما

 

این صفحه به زودی تکمیل میشود