تماس با ما

رشت گلسار بلوار نماز  قبل از اتمام پل  , آزمایشگاه تشخیص طبی، پاتولوژی و ژنتیک پزشکی جم

تلفن

32133290

32133291

32133292

32133293

32133294

32133295

فاکس 32132843

ans@jampath.com

it@jampath.com

 

در صورت هرگونه مشکل در سایت و جوابدهی اینترنتی در واتس اپ به ما پیام بدهید :